D'acord amb el que estableix la LO 15/1999 del 13 de Desembre de protecció de dades de caràcter personal, les dades enviades des d'aquest formulari web constaran en un fitxer automatitzat i privat propietat la CUP de Granollers amb finalitats exclusives d'enviament d'informació per correu electrònic sobre l'activitat de la CUP i altres organitzacions que considera properes. Mitjançant granollers@cup.cat podrà exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació d'aquestes.