Participació, democràcia directa i transparència

4participació b

4participació bFomentem la participació ciutadana realment vinculant, no merament consultiva. Modifiquem i ampliem el reglament de funcionament municipal (ROM) perquè hi hagi més participació i implicació popular en les decisions dels plens i es permeti la creació d’assemblees i els referèndums municipals. Creem també un Reglament de Pressupostos Municipals Participatius i impulsem una auditoria del deute per desvetllar quin deute amb els bancs no està el municipi obligat a pagar.
Publiquem la totalitat de la informació de gestió interna de l’Ajuntament. Impulsem mesures de transparència i que evitin la corrupció: limitació del sou dels regidors i regidores, declaració d’interessos al moment d’assumir el càrrec i al moment de deixar-ho i publicació dels seus ingressos i de la declaració de la renda cada any. Publicació de les despeses anuals dels partits i grups municipals, les seves despeses de propaganda i els seus crèdits bancaris.
Acabem amb la política de despatxos i les xarxes clientelars de Granollers, la política d’aparador i de campanya permanent que cerca rèdits exclusivament electorals. Evitem el control de l’Ajuntament sobre tota mena de contrapoders que puguin aparèixer.
Modifiquem l’ordenança de civisme amb un procés participatiu, impulsem la creació d’un cos de Protecció Civil que assumeixi les competències que li són pròpies i que ara assumeix la policia armada. Redefinim els protocols d’actuació de la Policia Local davant qüestions d’exclusió social i determinats col·lectius sovint criminalitzats.
Fem que l’Ajuntament es personi sempre per defecte com a acusació particular en aquells casos que atemptin contra les llibertats ideològiques, violència de gènere i diversitat ètnica com a mesures de lluita contra el masclisme, la xenofòbia i el feixisme.