Rehumanitzem la ciutat i defensem els espais lliures que ens queden

5medi ambient b

5medi ambient bCongelem el creixement urbà de Granollers i repensem la ciutat. Urbanitzar la Bòbila no és una necessitat: superem d’una vegada la falsa idea que construir significa progrés i enriquiment. Modifiquem participadament el planejament urbanístic. Volem una ciutat compacta, mediterrània i diversa, no un model anglosaxó de creixement en taca d’oli que consumeix territori, aboca a la mobilitat forçada i perjudica la salut.
Protegim Palou de més amenaces i més pressió urbanística: aturem el Pla Director del Circuit que hipotecarà més l’espai i no hi permetem equipaments de gran envergadura com un estadi de futbol o el circuit de kàrting que la mobilització popular ja va impedir a Llinars. Impulsem noves mesures de protecció per l’espai més adients.
Fomentem la diversificació d’activitats al casc urbà i urbanisme com a mecanisme d’integració social. Destinem a necessitats socials les plusvàlues de l’actuació urbanística, no per a l’enriquiment dels de sempre. Prioritzem de la revitalització i rehabilitació en comptes de la nova construcció (projectes de masoveria urbana, etc.)
Oposem-nos al Quart Cinturó, l’autovia C35 i el nou traçat de la C17. Forcem a deslliurar les infraestructures actuals dels interessos privats d’Abertis-La Caixa (AP-7/C-33) i evitem així molta de l’acumulació de trànsit i contaminació per la zona sud de Granollers.