Informes del Grup Municipal

Pregunta al ple sobre el cas Vianca

La regidora Maria Oliver, després de solidaritzar-se amb la família de la Laura Luelmo ha interpel·lat a les regidores i regidors presents en el Ple demanant si consideren que com a Ajuntament s’ha fet prou en el cas de la Vianca Roca, un cas que encara està per resoldre, un feminicidi en el que no s’ha fet Justícia i que no volem que resti en l’oblit.

Acte seguit ha interpel·lat el conjunt de regidores i regidors presents en el Ple i els ha qüestionat què hagués passat si la Vianca en comptes de filla de família boliviana, fos de família nascuda a Granollers, si en comptes de treballar com a dependenta hagués estat professora d’un institut de la ciutat i ha clos la seva intervenció amb una pregunta oberta «fins quan hem de suportar aquest sistema patriarcal, racista i classista?»

 

Més informes del ple de desembre de 2018